Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

Phần mềm kế toán trong lĩnh vực xây lắp và xây dựng công trình

Phần mềm kế toán cho công ty xây dựng phổ biến nhất hiện này là phần mềm MISA. Ngoài việc đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, sản xuất, dược phẩm…phần mềm kế toán MISA SME.NET còn phù hợp để triển khai với […]

Phần mềm kế toán MISA SME.NET phù hợp với mọi doanh nghiệp dịch vụ

Dịch vụ là ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng, khác biệt với các ngành sản xuất vật chất khác. Những điểm đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả […]

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp Thương mại

Với khoảng hơn 100.000 khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty Cổ phần MISA thì có đến 50% khách hàng đang hoạt động trong lĩnh vực Thương mại thuộc các loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh Hóa mỹ phẩm/ Dược phẩm/ Thiết bị y tế Doanh […]