Monthly Archives: Tháng Năm 2020

Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành

Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành đều nhằm phục vụ cho việc kiểm soát chi phí và cung cấp tài liệu cho việc tính giá thành theo đối tượng giúp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho sản phẩm […]

Hướng dẫn hủy hóa đơn tự in đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng

Hạn cuối 01/11/2020: Bắt buộc 100% doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên nhiều Doanh nghiệp vẫn đang lo ngại và chần chừ chuyển đổi do vẫn còn Hóa đơn giấy tư in chưa biết xử lý ra sao. Tại bài viết dưới đây, meInvoice.vn hướng dẫn Doanh nghiệp hủy Hóa […]

Bảng báo giá phần mềm kế toán Fast

Phần mềm kế toán Fast ra đời từ năm 1997,  là phần mềm dùng để quản trị kế toán doanh nghiệp với các nghiệp vụ như sau: Phân hệ quản trị hệ thống Phân hệ kế toán tổng hợp Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay Phân hệ kế toán bán hàng […]