Tự động phân bổ chi phí CCDC nhanh chóng, chính xác

Quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp.

 

QUẢN LÝ DANH SÁCH CCDC

Cho phép kế toán quản lý danh sách các CCDC được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: CCDC nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được phân bổ hết, đã phân bổ xong hoặc CCDC nào có sự điều chỉnh trong kỳ.
 

 

TỰ ĐỘNG PHÂN BỔ CHI PHÍ CCDC

Tự động phân bổ chi phí CCDC cho từng đơn vị theo tỷ lệ đã thiết lập sẵn, cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.

 

ĐIỀU CHUYỂN, ĐIỀU CHỈNH CCDC

Cho phép kế toán dễ dàng điều chuyển CCDC từ phòng ban này sang phòng ban khác và điều chỉnh số lượng khi phát hiện mất mát, hư hỏng; điều chỉnh giá trị, thời gian phân bổ (theo nhu cầu).

Theo dõi và quản lý CCDC đơn giản hơn với MISA SME.NET

Thực hiện công tác kiểm kê CCDC nhanh chóng

Kế toán in được danh sách CCDC để đối chiếu với cán bộ quản lý và kiểm đếm nhằm phát hiện chênh lệch, đồng thời căn cứ vào thực tế kiểm kê thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra chứng từ Ghi tăng/Ghi giảm tương ứng

Đầy đủ sổ sách theo quy định

Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ Sổ theo dõi CCDC, Bảng tính phân bổ CCDC, Báo cáo chi tiết giảm CCDC và cho phép Kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị

Thiết lập định mức NVL để lắp ráp/tháo dỡ/tính giá thành

Cho phép kế toán xuất kho hàng loạt NVL để sản xuất thành phẩm theo định mức NVL đã khai báo giúp kế toán kiểm soát được việc xuất kho đúng định mức quy định và tiết kiệm thời gian chọn từng NVL khi lập Phiếu xuất kho

Ghi tăng hàng loạt CCDC

Cho phép ghi tăng hàng hoạt CCDC; Ghi tăng CCDC hàng loạt từ sổ khác sổ đang làm việc, từ chứng từ xuất kho/mua hàng, từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

Lập bản kiểm kê CCDC

Cho phép lập biên bản kiểm kê CCDC, sau khi xử lý chênh lệch xong phần mềm tự động tích vào ô “Đã xử lý kiến nghị” trên biên bản kiểm kê

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Nghiệp vụ công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán Misa