Tự động hóa tác nghiệp giữa Kế toán và Thủ quỹ, đảm bảo công việc diễn ra nhanh chóng và chính xác

Công cụ giúp Kế toán và Thủ quỹ doanh nghiệp tác nghiệp dễ dàng hơn.

 

TỰ ĐỘNG HÓA TÁC NGHIỆP VỚI KẾ TOÁN

Ngay sau khi Kế toán lập Phiếu thu, Phiếu chi thì chương trình sẽ chuyển các Phiếu Thu/Chi đó sang cho Thủ quỹ. Thủ quỹ chỉ cần kiểm tra thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi rồi ghi vào Sổ quỹ mà không mất công nhập liệu lại.

 

TỰ ĐỘNG ĐỐI CHIẾU SỔ QUỸ VÀ SỔ KẾ TOÁN TIỀN MẶT

Chương trình tự động đối chiếu và phát hiện chênh lệch giữa Sổ chi tiết tiền mặt và Sổ quỹ. Giúp Kế toán kịp thời xử lý sai lệch, đảm bảo tính đúng đắn của số liệu.

 

TỰ ĐỘNG XỬ LÝ CHÊNH LỆCH THỪA THIẾU SAU KIỂM KÊ QUỸ

Căn cứ vào thực tế kiểm kê thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra Phiếu thu/Phiếu chi tương ứng.

Tác nghiệp giữa kế toán và thủ quỹ đơn giản hơn với MISA SME.NET

Truy xuất chứng từ gốc

Cho phép thủ quỹ xem được sổ quỹ theo từng loại tiền, truy xuất lại chứng từ gốc đã nhập để kiểm tra ngay khi đang xem báo cáo

Đầy đủ chứng từ

Tự động xuất hiện toàn bộ thông tin về chứng từ, thủ quỹ chỉ cần kiểm đếm tiền thực tế rồi ghi vào Sổ quỹ chứng từ thu chi mà không cần nhập liệu lại

Tự động xử lý chênh lệch

Tự động xử lý chênh lệch theo kết quả kiểm kê: Thêm nhanh Phiếu thu nếu phát hiện thừa, Thêm Phiếu chi nếu phát hiện thiếu

Xem ngay sổ quỹ tiền mặt

Cho phép thủ quỹ xem được sổ quỹ theo từng loại tiền, truy xuất lại chứng từ gốc đã nhập để kiểm tra ngay khi đang xem báo cáo

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Phân hệ thủ quỹ – Phần mềm Misa Misasoft