Đáp ứng đầy đủ phương pháp tính giá thành cho Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực

Phần mềm cung cấp đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng.

 

LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Cho phép lập dự toán chi ngân sách theo tháng, năm chi tiết theo từng khoản mục chi phí, từng chi nhánh, phòng ban.

 

THEO DÕI CHI PHÍ THỰC TẾ SO VỚI DỰ TOÁN

Lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế so với dự toán theo từng khoản mục chi phí, ở từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban để đưa ra các quyết định điều hành hợp lý.

 

TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO ĐỊNH MỨC NGÂN SÁCH

Tự động cảnh báo cho kế toán biết khi chi quá định mức ngân sách để dễ dàng kiểm soát việc chi tiêu của chi nhánh, phòng ban, dự báo các khoản chi phí biến động ngoài dự toán giúp doanh nghiệp quản lý chi phí một cách tối ưu, hiệu quả.

Quản lý chi phí dễ dàng, hiệu quả với MISA SME.NET

Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản lý chi phí

Các báo cáo số liệu phân tích chi phí theo từng khoản mục, phòng ban, hợp đồng, chi nhánh

Cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết

Thông qua các báo cáo phân tích chi phí, lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các kế hoạch để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp

Tình hình sử dụng các khoản mục chi phí

Nắm bắt tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí để đảm bảo chi tiêu hợp lý trong định mức

So sánh chi phí giữa các kì của năm nay với năm trước

So sánh chi phí đã chi cùng kì năm nay so với năm trước để biết chi phí có được kiểm soát hiệu quả

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Nghiệp vụ quản lý ngân sách – Phần mềm Misa Misasoft