Xóa tan nỗi lo BCTC mỗi dịp quyết toán

Kế toán và giám đốc dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết.

 

HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN BCTC CHÍNH XÁC, KỊP THỜI

Nêu rõ quy trình, các bước thực hiện quyết toán BCTC và hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy định gồm: Kiểm kê tài sản; Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ, sổ sách; Lập và kiểm tra BCTC và Nộp BCTC cho cơ quan thuế.

 

TỰ ĐỘNG KẾT CHUYỂN LÃI LỖ

Phần mềm tự động kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ theo các cặp tài khoản kết chuyển đã thiết lập.

 

HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ ĐA DẠNG

Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung… và cho phép Kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị.

Xóa tan nỗi lo BCTC với MISA SME.NET

Tự động phát hiện sai lệch

Tự động phát hiện sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo và hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai lệch theo đúng quy định

Gợi ý nội dung diễn giải trong thuyết minh BCTC

Gợi ý sẵn nội dung diễn giải về chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp trên thuyết minh báo cáo tài chính giúp thuyết minh đầy đủ nội dung theo quy định

Lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế

Cho phép kế toán lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ đề nghị quyết toán

Quản lý đồng thời hai bộ sổ trên cùng một dữ liệu

Chỉ cần một lần nhập liệu, kế toán sẽ quyết định xem chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đồng thời cả hai sổ giúp kế toán dễ dàng quản lý được đồng thời 2 bộ sổ

Tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, TNCN

Kết nối với phần phân hệ lương MISA SME.NET để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm

Thực hiện các nghiệp vụ khác

Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,…

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Nghiệp vụ kế toán tổng hợp – Phần mềm Misa Misasoft