Quản lý kho đơn giản, chính xác, hiệu quả với MISA SME.NET

Quản lý hàng hóa theo nhu cầu đặc thù của đơn vị như: Theo đặc tính (màu sắc, size); theo số lô, hạn sử dụng…

 

TÍNH GIÁ XUẤT KHO THEO NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời… và tính giá xuất cho từng hàng hóa, hay tất cả hàng hóa cùng một lúc, tính giá theo từng kho hay không theo kho, tính giá theo từng kỳ…

 

QUẢN LÝ HÀNG HÓA THEO NHIỀU ĐẶC TÍNH NHƯ: MÀU SẮC, SIZE, SỐ KHUNG, SỐ MÁY…

Cho phép nhập kho, xuất kho; quản lý, theo dõi hàng hóa theo nhiều đặc tính như: màu sắc, size, số máy, số khung…

 

QUẢN LÝ HÀNG HÓA THEO NHIỀU ĐƠN VỊ TÍNH

Khi nhập kho, xuất kho VTHH chương trình sẽ tự động quy đổi từ đơn vị chuyển đổi về đơn vị chính để quản lý tồn kho theo từng đơn vị tính và thiết lập số tồn tối thiểu của từng mặt hàng để đơn vị có kế hoạch mua thêm hàng khi đã gần đến số tồn tối thiểu.

Quản lý kho hiệu quả hơn với MISA SME.NET

Quản lý hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

Doanh nghiệp dễ dàng thống kê được những VTHH sắp hết hạn trong khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng… để có những chính sách giải phóng hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng

Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển

Cho phép doanh nghiệp quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định của cơ quan thuế (cho phép thông báo phát hành giống hóa đơn, cấp số liên tục không cho sửa xóa khi đã cấp…)

Quản lý vật tư hàng hóa theo nhiều cấp bậc

Cho phép quản lý VTHH theo nhiều nhóm hàng hóa, tình hình nhập xuất tồn hàng hóa theo cấp bậc từ chủng loại đến nhóm hàng hóa, loại hàng hóa, mặt hàng (theo dạng sơ đồ hình cây)

Thiết lập định mức NVL để lắp ráp/tháo dỡ/tính giá thành

Cho phép kế toán xuất kho hàng loạt NVL để sản xuất thành phẩm theo định mức NVL đã khai báo giúp kế toán kiểm soát được việc xuất kho đúng định mức quy định và tiết kiệm thời gian chọn từng NVL khi lập Phiếu xuất kho

Đầy đủ sổ sách theo quy định

Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ Phiếu nhập kho/Xuất kho, các Sổ kho, Thẻ kho, báo cáo nhập xuất tồn theo từng VTHH, từng kho, theo mã quy cách, số lô, hạn dùng,… và cho phép kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị

Tiện ích khác

Lập nhanh phiếu xuất kho/chứng từ chuyển kho/lệnh sản xuất từ phiếu xuất kho/chứng từ chuyển kho/lệnh sản xuất có nội dung tương tự, từ đơn đặt hàng/chứng từ mua hàng/chứng từ chuyển kho/phiếu nhập kho/đơn hàng

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Nghiệp vụ quản lý kho trên phần mềm kế toán Misa