Đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước: Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế; Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra,…

 

TỰ ĐỘNG LẬP TỜ KHAI CÓ MÃ VẠCH THEO MẪU BIỂU MỚI NHẤT CỦA CƠ QUAN THUẾ

Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch.

 

 

TỰ ĐỘNG KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay
được hoàn lại.

 

 

NỘP TỜ KHAI TRỰC TIẾP CHO CƠ QUAN THUẾ TỪ PHẦN MỀM

MISA SME.NET tích hợp dịch vụ kê khai thuế MTAX.VN, giúp Kế toán nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm. Đồng thời, doanh nghiệp có thể xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml để nộp qua cổng nhận tờ khai của cơ quan thuế.

Nghiệp vụ thuế đơn giản hơn với MISA SME.NET

Cung cấp đầy đủ nghiệp vụ Thuế

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế Nhập khẩu, Thuế Xuất khẩu, Thuế Tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế TNCN

Kiểm tra tình trạng hoạt động của người mua, người bán

Dễ dàng tra cứu được Người mua, Người bán có đang được phép hoạt động hay không giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ

Tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

Tự động lập Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN hàng quý, mẫu số 03/TNDN và các phụ lục

Tự động hạch toán điều chỉnh thuế GTGT

Nếu có phát sinh thay đổi số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết hoặc số thuế GTGT phải nộp chương trình sẽ tự động lập chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Quản lý nghiệp vụ thuế trên Phần mềm Misa Misasoft