Quản lý hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng

Cung cấp nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án.

 

QUẢN LÝ DANH SÁCH HỢP ĐỒNG PHÁT SINH

Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, thị trường…Mọi thông tin, chứng từ phát sinh liên quan đến đều được tổng hợp về danh sách hợp đồng giúp kế toán dễ dàng quản lý và theo dõi.

 

THEO DÕI ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG

Trên mỗi hợp đồng, kế toán có thể theo dõi giá trị hợp đồng, giá trị thanh lý, tình hình thu tiền, xuất hóa đơn, dự kiến chi, số lượng hàng hóa dịch vụ đã giao cho khách hàng.

 

GHI NHẬN DOANH SỐ HỢP ĐỒNG

Cho phép kế toán ghi nhận doanh số của từng hợp đồng cho một hay nhiều nhân viên để có thể xác định được doanh số đạt được của từng nhân viên hàng tháng,
đối chiếu và chốt bảng doanh số với từng bộ phận kinh doanh.

Theo dõi và quản lý hợp đồng đơn giản hơn với MISA SME.NET

Cung cấp nhiều báo cáo quản trị đa dạng

Các báo cáo số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng, theo tình trạng của hợp đồng…

Lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản hợp đồng

Tiện ích cho phép kế toán lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản từ các hợp đồng đã lập trước đó để tiết kiệm thời gian không phải nhập lại thông tin

Theo dõi tình trạng hợp đồng

Cho phép xem theo tình trạng của hợp đồng, xem theo bộ phận/ phòng ban, theo mặt hàng, nhóm hàng…

Tự lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị

Cho phép kế toán tự lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls)

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Nghiệp vụ quản lý hợp đồng trên phần mềm Misa Misasoft