Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho giám đốc doanh nghiệp

Giám đốc “nằm lòng” tình hình tài chính, kế toán doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet.

 

HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ, BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG

Giám đốc kiểm soát tức thì: Doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ, tồn kho … thông qua hệ thống biểu đồ đa dạng, đầy đủ.

 

TÙY CHỈNH BÁO CÁO PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU

Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.

 

THEO DÕI TIẾN ĐỘ

Tức thời nắm bắt được tình hình hiện tại và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

Phân tích tài chính doanh nghiệp đơn giản hơn với MISA SME.NET

Doanh thu

Theo dõi doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường

Chi phí

Theo dõi tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh

Lãi lỗ

Theo dõi tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận

Công nợ

Thống kê công nợ phải thu theo những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,… để chủ động thu nợ

Tồn kho

Nắm bắt tình hình tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm vật tư hàng hoá
 

Chỉ tiêu tài chính

Xem tổng quan tình hình sức khỏe của doanh nghiệp như khả năng hoạt động, khả năng sinh lời…

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Kiểm tra Kết chuyển lãi lỗ và BCTC trên MISA SME