Quy định và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Thông tư số 68/2019/TT-BTC nêu rõ, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

 • Hoá đơn điện tử là gì?
 • Quy trình phát hành HĐĐT
 • Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp
 • Xử lý khi hóa đơn điện tử bị lập sai
 • Một số câu hỏi về hoá đơn điện tử
 • Tải iTaxViewer mới nhất đọc tờ khai xml

Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn mới được Bộ tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy. Giúp cho việc quản lý và lưu trữ thông tin được tiện lợi hơn. Mang lại hiệu quả, thành công cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp cũng như giúp cho việc tính toán thuế được dễ dàng hơn.

Tại khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính đã quy định:

“Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông tin dữ liệu về kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo hai nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.”

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Khi Mua Hóa Đơn Điện Tử

 0917.757.227 – 0917.457.337 0918.437.227

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

– Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo quy định.

– Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử được lập theo đúng quy định cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

Nguyên tắc sử dụng Hóa đơn điện tử
– Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chịu trách nhiệm về việc hóa đơn điện tử của người mua dịch vụ gửi đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng thời hạn quy định.

– Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

– Tùy vào đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử bằng phương tiện điện tử phù hợp. Lưu trữ đúng, đủ thời hạn theo pháp luật kế toán.

– Cơ quan thuế tiến hành rà soát và thông báo (Mẫu số 07) việc thay đổi hình thức sử dụng hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế -> hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền -> hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

Mẫu 07 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Mẫu 07: Về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

>> Hướng dẫn lưu trữ hóa đơn điện tử khoa học, an toàn cho doanh nghiệp
>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

2. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

– Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký (Mẫu số 01) của tổ chức, cá nhân, Cơ quan thuế có trách nhiệm trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận (Mẫu số 02) sử dụng hóa đơn điện tử và hình thức sử dụng.

Mẫu 01: Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng Hóa đơn điện tử (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)
Mẫu 01: Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng Hóa đơn điện tử (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)
Mẫu 01: Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng Hóa đơn điện tử
(Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)
Mẫu 02: Về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng Hóa đơn điện tử
Mẫu 02: Về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng Hóa đơn điện tử
(Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)
– Tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp mã hóa đơn/ ngừng sử dụng hóa đơn điện tử khi:

(i) Người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh;

(ii) Cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn;

(iii) Cơ quan thuế xác minh và thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

(iv) Người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

(v) Trường hợp khác do Bộ Tài chính quy định.

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Khi Mua Hóa Đơn Điện Tử

 0917.757.227 – 0917.457.337 0918.437.227

Những lợi ích khi áp dụng hoá đơn điện tử

1. Tiết kiệm chi phí:

Sử dụng hoá đơn điện tử giúp giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.
– In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);– Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, e-mail);
– Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ);

2. Dễ dàng quản lý:

– Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;
– Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn;
– Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;
– Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.
– Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

3. Thuận tiện sử dụng:

– Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn;
– Dễ dàng trong việc lưu trữ;
– Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn.
– Quá trình thanh toán nhanh hơn
– Góp phần bảo vệ môi trường

4. Hoá đơn điện tử an toàn hơn hoá đơn giấy

Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn

Những khó khăn khi áp dụng hoá đơn điện tử

Bên cạnh những lợi ích nhìn thấy rõ thì việc áp dụng HĐ điện tử cũng tồn tại những khó khăn như: Doanh nghiệp phải có một hạ tầng kỹ thuật tốt để đáp ứng những quy định của Luật Giao dịch điện tử và phải có nguồn nhân lực có chuyên môn tốt để có thể am hiểu và vận hành đúng theo yêu cầu của HĐ điện tử.

Trong thực tế, không nhiều doanh nghiệp có đủ kiến thức về kỹ thuật để kiểm chứng các tiêu chí về hệ thống, thiết bị, năng lực của nhân sự kỹ thuật, khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu… Trong quá trình sử dụng, không ít doanh nghiệp gặp phải trục trặc như hóa đơn di chuyển không đúng địa chỉ, hệ thống cấp hóa đơn bị lỗi… Để hạn chế điều này, doanh nghiệp cần hợp tác với các đơn vị cung cấp có cẩm nang sử dụng phần mềm để có thể xử lý khi có trục trặc.

Một vấn đề khác mà rất nhiều doanh nghiệp đang gặp phải là việc kết nối hệ thống giữa phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán của doanh nghiệp để thuận lợi cho việc sử dụng hóa đơn điện tử. Khó khăn ở đây là nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng và kế toán cung cấp bởi đơn vị nước ngoài hoặc phầm mềm trong nước chưa hỗ trợ kế nối với phần mềm hoá đơn điện tử thì sẽ rất khó để kết hợp , điều chỉnh để tương thích, khiến việc tích hợp không dễ dàng và tốn kém rất nhiều chị phí. Hơn nữa, không phải phần mềm hóa đơn điện tử nào cũng hỗ trợ việc tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng.

Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử

– Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình
– Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố
– Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố
– Các doanh nghiệp xuất HĐĐT theo yêu cầu của ngành thuế

Quy trình phát hành hoá đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Bước 1: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điên tử và chất lượng cũng không giống nhau. Để đảm bảo bạn nên tham khảo ý kiến từ những người đã từng sử dụng HĐĐT mà bạn định đăng ký. Đồng thời yêu cầu nhà cung cấp gửi giấy phép cung cấp hoá đơn điện tử của Tổng Cục Thuế.

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử sẽ tạo toàn bộ hồ sơ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bao gồm:

1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;
– Quyết đinh áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế;
– Nội dung trên quyết định phải đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.
– Ngày bắt đầu sử dụng phải đúng quy định, Ví dụ: Ngày nộp thông báo phát hành là ngày 01/042020 thì ngày bắt đầu sử dụng phải ghi là từ ngày 03/04/2020 (tối thiểu phải cách 2 ngày)

2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;
– Hóa đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn
– Thông tin tên, địa chỉ, đơn vị của người bán trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế

3. Thông báo phát hành hóa đơn

Bước 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn

Nếu nộp trực tiếp thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;
2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;
3. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Nếu nộp thông báo phát hành hóa đơn qua hệ thống thuế điện tử, hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;
2. Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;
3. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC (ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015)

Bước 3: Tra cứu hồ sơ hợp lệ liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Sau 2 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp tra cứu thông tin hóa đơn được cập nhật trên hệ thống http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Doanh nghiệp truy cập vào đường link trên, chọn mục Thông tin thông báo phát hành ⇒ Hóa đơn ⇒ Tổ chức cá nhân và điền đẩy đủ thông tin cần tra cứu.

Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp

Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 151 (Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2022). Tuy nhiên, Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực trước ngày 1/7/2022.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Luat quan ly thue 38/2019/QH14 PDF

Xử lý khi hóa đơn điện tử bị lập sai

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa trên hệ thống bị sai dẫn đến viết sai hoá đơn điện tử, công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác , hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống , công ty sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc thu hồi hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.
Chi tiết cách xử lý: Viết sai hoá đơn và cách xử lý

Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

1. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số (04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

2. Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư này.

Một số câu hỏi về hoá đơn điện tử

1. Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử

Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:
Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy
Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận
Đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử
1.1. Các văn bản do Chính phủ ban hành về hóa đơn điện tử
Luật Giao dịch điện tử 2005.
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn: Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy), hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy), hóa đơn điện tử
Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.
Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.
1.2. Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành
– Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử?

Doanh nghiệp có thể sử dụng 1 trong 2 hình thức: Tự xây dựng phần mềm hoặc thông qua nhà cung cấp giải pháp phần mềm.
Doanh nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu thông tư 32/2011/TT-BTC về điều kiện khởi tạo Hóa đơn điện tử.
Sau khi đáp ứng điều kiện khởi tạo Hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp có quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử, gửi cho Cơ Quan Thuế và được Cơ quan Thuế tiếp nhận (Không cần phải có đơn đề nghị sử dụng Hóa đơn theo mẫu 3.14 của Thông tư 39/2014/TT-BTC). Thực hiện thông báo phát hành Hóa đơn điện tử theo quy định.

3. Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?

Khi bạn xuất hoá đơn điện tử có nghĩa là bạn đã ban hành đó nên ngày ký hoá đơn với ngày xuất hoá đơn phải trùng nhau (đối với hoá đơn giấy là ký, đóng dấu và xé ra khỏi cuống). Tuy nhiên hiện tại các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định chính thức về vần đề ngày ký trên hoá đơn và ngày xuất hoá đơn phải trùng nhau hay không. Vấn đề này cũng tuỳ vào từng nhà cung cấp giải pháp, bạn nên tham khảo thêm.

4. Hóa đơn điện tử có được ký lùi ngày không?

Hiện tại chưa có quy định nào cho phép ký lùi ngày HĐĐT. Việc xuất hóa đơn rồi ký lùi ngày hiện nay cơ quan thuế đang làm rất quyết liệt do đó một số nhà cung cấp hóa đơn điện tử đã khóa chức năng này vì sớm muộn gì cũng rủi ro tới cho các doanh nghiệp khi thuế về kiểm tra. Do đó anh chị em đang sử dụng xuất lùi ngày chủ động tự check đơn vị mình có bị trường hợp nhà cung cấp đã khóa chức năng đó chưa tránh trường hợp chủ quan dẫn tới không xuất hóa đơn đúng thời điểm mong muốn được. Nếu chưa khóa thì cũng cân nhắc vì cơ quan thuế kiểm tra vẫn có thể phát hiện

5. Có phải in HĐĐT ra giấy rồi lưu như hóa đơn giấy không?

– Theo căn cứ của Thông Tư số 32/2011/TT-BTC thì Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Do đó doanh nghiệp không phải in ra để lưu trữ.
Trường hợp doanh nghiệp cần thanh toán nội bộ, kẹp chứng từ kế toán, lúc đó mới phải bản thể hiện của hoá đơn điện tử ra để làm thủ tục thanh toán nội bộ và kẹp chứng từ kế toán.
– Khi cơ quan thuế vào thanh tra kiểm tra, nhằm thuận lợi cho quá trình thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nên in bản thể hiện của hoá đơn điện tử ra giấy để kẹp chứng từ kế toán theo nghiệp vụ phát sinh. Trường hợp cơ quan thuế nghi ngờ về tính trung thực của hoá đơn lúc đó doanh nghiệp sẽ đưa file XML (có giá trị pháp lý) để cơ quan thuế kiểm tra và đối chiếu.
– Vì hoá đơn điện tử có định dạng XML nên người mua có thể lưu trữ hoá đơn trên các thiết bị điện tử như: USB, Ổ Cứng Di Động, Máy Vi Tính, Cloud, …
– Chỉ in ra giấy trong trường người mua muốn sử dụng bản thể hiện của hoá đơn điện tử để thanh toán nội bộ và kẹp chứng từ.

6. Phần mềm xem hoá đơn điện tử nào tốt nhất?

Bạn có thể dùng phần mềm iTaxViewer hoặc phần mềm HĐĐT của bất kì nhà cung cấp HĐĐT nào mà bạn đang sử dung để đọc file xml của HĐĐT

7. Người mua hàng có cần ký số vào hóa đơn điện tử không?

– Đối với khách hàng là khách hàng cá nhân, khách hàng lẻ, không cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế thì không cần thiết phải ký điện tử vào hóa đơn điện tử nhận được.

– Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế: nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản thanh toán, phiếu thu.. thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. (theo công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016).

– Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán, hóa đơn vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.

– Ngoài ra còn có một số trường hợp đặc biệt mà bên bán xin phép cơ quan thuế chấp nhận cho bên mua của mình không cần phải ký số vào hóa đơn

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Khi Mua Hóa Đơn Điện Tử

 0917.757.227 – 0917.457.337 0918.437.227

Đánh giá post

47 thoughts on “Quy định và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

 1. zorivareworilon says:

  Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and outstanding design and style.

 2. נערות ליווי בתל אביב says:

  הדבר המדהים ביותר שיכול לקרות לכל אדם זה הרגע הזה שהוא מוצא את מי שהוא רוצה להיות איתה בפרטיות, מבלי שאף אחד יידע והכול בזכות דירות דיסקרטיות
  ראשון לציון. בקרו עוד היום בפורטל
  הבית שלנו ובואו להתרגש ולקבל את הנשים שמחכות לכם 24/7 סביב השעון וכן, התענוג הזה כולל גם שבתות וחגים.
  בקרו בפורטל הבית סקס אדיר תחת
  הקטגוריה הלוהטת של דירות דיסקרטיות באזור המגורים שלכם
  וצאו אל דרך רצופת הנאות. דירות דיסקרטיות מפוזרות בכל מיני אזורים בארץ ותוכלו למצוא דירות דיסקרטיות במרכז ואפילו דירות דיסקרטיות בראשון לציון.

  הוא הסכים למחיר שנקבה, ביקש ממנה
  שתשלוט בו אותו לילה והגיע לכתובת של אחת מאותן דירות דיסקרטיות שאהבה.
  איך בוחרים דירות דיסקרטיות בראשון לציון?
  כל מה שאתם צריכים זה דירות דיסקרטיות איכותיות שנרתמו לרצונות שלכם
  ויכולים לתת את המענה הנכון. דירות
  דיסקרטיות ראשון לציון אומתו על כל המשתמע מכך
  ועדיין תמיד תוכלו להתקשר ולעשות תיאום ציפיות בכדי לוודא שאתם
  מקבלים דירה פרטית שנראית בדיוק
  כמו בתמונה. כל המידע בסקס אדיר מאומת על כל המשתמע מכך, כן,
  זה לא מקרי, הפורטל עובד קשה בכדי למצוא ולהביא לכם מודעות מאומתות בכל התחומים.
  מהיום אין צורך לצאת מגדרכם
  בכדי לבלות שעות פרטיות עם מי שרק מתחשק לכם.

 3. נערות ליווי באילת says:

  החיים מביאים איתם כל מיני אפשרויות
  זוגיות. הידעתם כי עיסויים משפרים זוגיות?
  למרות הפרסומים הרבים בהם נראות בנות המפרסמות את מספר הטלפון שלהן ברצוננו
  להדגיש כי הבנות מחפשות קשר לא מחייב אך עם גברים איכותיים.
  כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי בתל אביב, דעו כי פתוחות
  בפניכם שתי אפשרויות עיקריות: עיסוי בהרצליה המתבצע בבית הפרטי שלכם או עיסוי בהרצליה המתבצע בקליניקה פרטית.

  עיסוי מקצועי בהרצליה יכול להינתן לכם מגבר או מאישה.
  בהצלחה, מקווים שנצליח לעזור לכם למצוא עיסוי ארוטי בהרצליה שעונה על
  הציפיות שלכם. בהצלחה, מקווים שנצליח לעזור לכם למצוא עיסוי
  ארוטי בקרית שמונה שעונה על הציפיות שלכם.
  ירידה בנפח התנועה היא לעיתים קרובות מעיד על קיצור שרירים.
  מסאג’ משחרר כל שרירים בגוף בגבעתיים !
  כל מה שעושים זה מפגשים מדהימים עם האישה שאתם בוחרים לפעם אחת או יותר וכך מגשימים לעצמכם את כל
  החלומות שרצים לכם בראש. העניקו לעצמכם את המתנה המושלמת שתשאיר זיכרון מתוק וטעם של עוד עם עיסוי במרכז עד הבית בתל
  אביב. עיסוי עד הבית או למלון באשדוד/אשקלון
  , חוסך מכם זמן, פקקים מעצבנים וכמובן דלק, כך שאין
  צורך לצאת מאזור הנוחות הטבעי והמוכר לכם כך
  שתוכלו ליהנות מטיפול כמו עיסוי מפנק ולחוש בביטחון עצמי רב יותר ולהתמסר לידיהן של
  מעסות אשר יפנקו אתכם מכף רגל
  ועד ראש.

 4. נערות ליווי באילת says:

  עיסוי מקצועי בגוש דן. עיסוי תאילנדי –
  רוצים להרגיש כל נקודה בגוך
  שלכם? לגרום לכם להרגיש בנוח לצד הפרטיות
  שהיא חלק גדול מהדבר הלוהט שרץ לכם
  בראש. להרגיש לרגע כאילו שאתם על החוף בתאילנד בלי לצאת מפתח הבית?

  עיסוי עד הבית , חוסך לכם גם את הצורך לצאת החוצה מיד בתום הטיפול, לחזור לחיים האמיתיים, למתח ולעצבים.
  אך אם אתם מעוניינים בעיסוי מפנק בנתניה לצורכי הנאה ורגיעה או לרגל אירוע שמחה מסוים,
  תוכלו לקרוא במאמר זה על שלושה סוגי
  עיסויים אשר מתאימים למטרה זו ויעניקו לכם יום בילוי מפנק ואיכותי במיוחד אשר סביר
  להניח שתרצו לחזור עליו שוב כבר בשנה
  שאחרי. אם אתם מעוניינים בבילוי איכותי?
  כל מה שאתם צריכים אילו שנבחרו בקפידה
  והכול בכדי שלא תעשו בחירה שגויה או משהו בבילוי
  שלכם יספוג החמצה קשה. נערות ליווי בכפר סבא
  אז למה אתה ממתין .מה צריכים לעשות?

  הקוקסינליות לעיסוי בכפר סבא נבחרו בקפידה רבה על מנת להעניק לך בטחון, דיסקרטיות ותחושה מלאה של קבלת שירות איכות
  ומקסימלי בהתאם למה שתקבעו מראש.
  בבתי המלון לא ניתן להשכיר חדרים לפי שעה ולכן הדרך הקלה והפשוטה ביותר לעשות זאת היא באמצעות השכרה
  של דירות דיסקרטיות ברחובות או דירות דיסקרטיות במרכז, לפי העדפתכם.

  אז הדגשנו שניתן להזמין במהירות ליווי לבית
  או לבית המלון.

 5. נערות ליווי באילת says:

  מחפשים קליניקות להשכרה? היכנסו
  עכשיו ללינקלי ובעזרת מנוע החיפוש החדשני שלנו
  תוכל למצוא מהר ובקלות את השירות
  אותו אתם מחפשים. מרצה בכיר ומטפל ברפואה סינית ויפנית, מנחה ומנהל קליניקות סטודנטים במכללת תמורות.
  עיסוי מקצועי בקרית שמונה/נהריה -היום ישנן דרכי טיפול רבות בגוף ובנפש של האדם, חלקן שיטות קונבציונאליות (כלומר כל מה שקשור ברפואה הרגילה שכולם מכירים
  – ללכת לרופא, לעשות צילומים,
  בדיקות דם, לקחת כדורים וכו’) ויש את הרפואה המשלימה, האלטרנטיבית אם תרצו, הכוללת טכניקות ריפוי טבעיות.
  כל שנשאר לעשות כעת זה לבחור את הבחורה המתאימה מתוך אותן נערות ליווי בחיפה
  וליהנות מזמן איכות מפנק ומהנה בחברתה.

  לבילוי בדירות דיסקרטיות ישנם יתרונות רבים, במיוחד כאשר
  משווים אותן לבילוי בבית מלון: אל הדירות אינך מגיע באופן אקראי, הן
  מצוידות ומאובזרות בכל טוב, כוללות נערה אחת
  או יותר ושם תוכל להגשים את הפנטזיות הפרועות ביותר שלך.
  קחו את הדיסקרטיות, קחו את האסתטיקה
  והניקיון, את המיקום הנוח והכי חשוב את המידע המהימן ביותר והנה
  קיבלתם פורטל לוהט ומדהים המביא קטגוריה
  של דירות דיסקרטיות בלב גבעתיים, דירות שאף אחד לא שמע או ראה אותן אבל
  אם תבקרו בפורטל היוקרתי תוכלו להגיע בקלות ולהצטרף
  ללא מעט אנשים שכבר חוו את ההנאות באמצעותן.
  דירות דיסקרטיות בגבעתיים זה יכול לקרות לכם
  ללא פשרות, חמש דק’ מכל מקום, בילויים סוערים,
  מרכזי קניות ואפילו דירות דיסקרטיות
  גבעתיים שישלימו לכם את ההנאות ויביאו אתכם
  למקום המעצים והמרטיט ביותר.

 6. נערות ליווי באילת says:

  מאשה היא דוגמנית מסלול מסלול ממוסקבה, אבל מלבד היותה
  דוגמנית, היא גם אחת הנשים הכי… בנוסף, מלבד זה שלכל בחורה יש גוף מדהים וחיטוב יוצא דופן, מה הכי מעניין אתכם – חזה גדול, ישבן מוצק ועגול, בטן מחוטבת או רגליים ארוכות ולוהטת?
  יפייפיה בת 24, גובה 1.68, עם גוף של דוגמנית
  וזוג שידיים גדולות ומדהימות, יש לה… סברינה ערביה
  ישראלית נוצריה בת 22 בלבד. תמונות אמיתיות ומאומתות.
  עובדת לתקופה קצרה בלבד בכל… בלונדינית אמיתית וליברלית בתמונות
  אמיתיות – בלעדי לאתר סקס גדול !
  אלונה בלונדינית בתמונות אמיתיות, פני בובה וגוף של מלאכית.
  קטיה היא בובה אמיתית בת 23
  בתמונות אמיתיות שעשתה כאן בישראל לפני מספר ימים.
  מילה, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל,
  ותפגוש בובה אמיתית ובלונדינית יפה.
  אלונה היא בובת ברבי אמיתית
  מכף… היא פתוחה לכל דבר חדש והיא… בסיכום דבר
  וללא ספקות מתקשרים לפורטל, מבררים את כל הפרטים
  האחרונים מראש ונותנים לעצמכם בוסטר של הנאה!

  חנייה: חסכו לעצמכם הרבה זמן ומאמץ
  ומצאו מראש מקומות נוחים עם חנייה בשפע.
  כאן המודעות תספקנה לכם את כל האפשרויות גם בחגים או בכל זמן אחר ובתנאי
  שתבדקו את הדברים לפני כן. אם העיסוי אינו זמין עבורך, תוכל
  בקלות לבחור איש מקצוע אחר בראש העין
  מתוך הרשימה ולקבל שירות יעיל,
  מהיר וזמין מיידית!

 7. נערות ליווי בתל אביב says:

  נערות ליווי תל אביב – את המפגשים
  השווים האלו אי אפשר לשכוח, פתאום באמצע החיים מגיע
  נערת ליווי מתל אביב ומספקת את תשובת התשובות- בילויים מדהימים ולוהטים עם
  בחורה מדהימה ושווה במיוחד. Sitara – סיטארה סוויטת יוקרה
  פרטית – Sitara – סוויטת יוקרה פרטית הממוקמת בגליל העליון במושב דלתון, מול נוף מדהים ועוצר נשימה,
  סוויטה יוקרתית לזוג בלבד עם בריכה צלולה, גקוזי
  ספא, עיצוב יוקרתי ומרשים, למידע נוסף היכנסו..

  אם תחשבו על זה, כל מה שאתם צריכים בכדי להתפנק בעיסוי הוא לפנות
  בלוח הזמנים שלכם שעה או שעתיים בלבד.

  לפני שיתחיל כל טיפול של עיסוי מגבר לגבר בחולון, המעסה,
  על פי בירור זה הוא יבנה תכנית טיפולים אשר תתאים לכם, ולכם בלבד.
  הם מוצאים את הדברים החשובים ביותר- את הרוגע, אבל לא מתפשרים על הפרטיות שלהם.
  איך מוצאים נערות ליווי באשקלון בתל-אביב צפון?
  היו כנים ושקופים כבר במעמד השיחה – ספרו לאותה נערת
  ליווי למה אתם מזמינים את השירות שלה, למה אתם מצפים והאם יש לכם דרישות מיוחדות ממנה.
  לכן, אם יש לכם דרישות נוספות,
  כדאי שתוודאו כמה הבחורה גובה עליהם ותכינו את סכום הכסף המתאים מראש.
  אבל, אם יש לכם דרישות לגבי
  המראה שלהם, לגבי השירותים אותם היא מציעה, או לגבי כל
  נושא אחר אשר קשור אליה או לשירותים שלה, חשוב שתקפידו להזמין
  אותה מראש, מה שיאפשר לכם לבחור את הבחורה המתאימה ביותר ולוודא שהיא תהיה זמינה.

 8. נערות ליווי בתל אביב says:

  לצורך העניין אם אתם מחפשים דירות
  דיסקרטיות פתח תקווה הגעתם למקום הנכון בזמן הנכון.
  דירות דיסקרטיות בפתח תקווה
  יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם, לא משנה את מי
  ועם מי תבלו את הזמן הפנוי שלכם, לא משנה איפה
  ואיך תעשו ותתכננו את הדבר המושלם ביותר,
  אתם חייבים מקום נוח ונכון אתם חייבים דירות דיסקרטיות בפתח תקווה, דירות שלא מתפשרות אלא על הפרטיות שלכם
  וכך סוגרות את העניין הפתוח אודות המקום הפרטי שאף אחד לא יגיע
  או יחפש אתכם שם. כמו כן ניתנת לכם
  האפשרות לקבל את המקום עם מיטב הארוחות שלנו שכוללים פסטלים למיניהם,
  סלטי הבית, ועוד מיגוון גדול
  של ארוחות כיד המלך וכמובן שתייה קלה חופשי ואלכוהול.

  השלב הראשון ביצירת המקום הפרטי שלך כבר
  החל, עכשיו כל מה שנשאר לך לעשות הוא להסתכל בתמונות, לקרוא את המודעות ולהתקשר לבחורה
  שהצליחה לבלוט. אתה רוצה להפתיע את בת הזוג שלך לקראת יום ההולדת שלה ומחפש דרכים לעשות את זה.

  בכל אזור המרכז. דומיניק היישר אוקראינה, מהממת בת 26 סקסית, יודעת איך להעניק
  לך את השירות איכותי ביותר, זמינות 24/7 התקשרו עכשיו לדומיניק
  זמינות אזורי שירות: אשדוד, רמת השרון,
  הרצליה, חולון בת ים, ראשון לציון, אשדוד, יבנה ותל אביב.

 9. נערות ליווי בתל אביב says:

  מלכא ושות’ משרד עורכי דין הינו משרד אזרחי עם מוניטין הדואג להתאים עצמו לצורכי הלקוח ובכך בעצם מצליח משרד עורכי הדין לבסס את בנייתו על עבודה
  אישית, מסורה ומקצועית. עורך דין הוצאה לפועל דניס גילר מציע את שירותיו
  לייצוג משפטי בפשיטת רגל הן לחייבים הן לנושים.
  לצד כלים מתקדמים צוות קלדנים מוביל מציע לציבור שירותי תמלול וקלדנות בכל
  שפה, לכל מטרה ובכל מקום בארץ. ביאנקה נערות ליווי בתל אביב נערת
  ליווי, ביאנקה נערות ליווי
  VIP שימו לב – המודעה הנ”ל לא מרמזת/מספקת ו/או מפרסמת שירותי מין ביאנקה תעניק לך עיסוי ופינוק שלא חווית מעולם. הזמן שירותי ליווי בבת ים או שירותי ליווי בחולון לביתך / מלון והגשם את הפנטזיות שלך. אפשר להזמין נערת ליווי גם למלון! מספרים וטלפונים להזמין זונות באתר סקס שלנו באזור בנתניה. כל שנשאר לכם לעשות הוא להשתמש בפורטל סקס אש ולקבוע פגישה עם אחת מהנשים המטריפות והאיכותיות המתגוררות בעיר. הפסיכולוג שלך יידע לנהוג בשיוויון כלפי כל המטופלים שהוא פוגש – הוא ינהג במידה זהה של כבוד עם מטופל שהוא רואה בחינם ועם מטופל שמשלם מחיר מלא. עם עיסוי שמגיע עד הבית, אתם יכולים לשבת רגל על רגל ולהמתין למעסה שיגיע.

 10. נערות ליווי בתל אביב says:

  אנחנו קליניקת בוטיק”, היא אומרת. “בתחום האסתטיקה יש
  שני סוגים של קליניקות. ספא בוטיק לילקה הוא מקום
  שיחזיר לכם את החיים לשגרה עם מגוון עיסויים איכותיים!
  כמו כן, פועלות במתחם החוג מגוון קליניקות, המאפשרות לסטודנטים
  להתלוות לצוות של קלינאיות תקשורת
  מוסמכות ולהתנסות בשטח. החוג להפרעות בתקשורת
  (קלינאות תקשורת) במכללה האקדמית
  הדסה הוקם מתוך הביקוש הגובר לקלינאי תקשורת מקצועיים ומיומנים בישראל, שיכולים לשפר את
  חייהם של ילדים ומבוגרים כאחד.
  התכנים העיוניים הנלמדים מתמקדים בהכשרת
  הסטודנטים באיתור ומניעה של ליקויי שפה, למידה, שמיעה,
  דיבור ובליעה בקרב ילדים ומבוגרים.

  הסטודנטים מקיפים במהלך לימודיהם הן סוגיות באודיולוגיה
  (חקר השמיעה), והן נושאים מרכזיים בתחומי תקשורת, שפה,
  דיבור ובליעה. לחילופין, יכולים קלינאי התקשורת לעסוק במחקר, הוראה והדרכה בתחומים שונים השייכים להפרעות בתקשורת,
  בהם ליקויי למידה, ליקויי שמיעה
  וליקויי דיבור. תוכלו למצוא מספיק אתרים ברשת דוגמת
  סקס אדיר, איקספיינדר, בננה, סקס ענק, ליאור סקס, בנות חמות ועוד,
  בהם תוכלו למצוא דירות דיסקרטיות בכל רחבי ישראל.
  בעוד שלהייטקיסטים, היזמים, אנשי התוכן והמעצבים הגרפים קיימים מקומות רבים בהם
  ניתן להשכיר משרד קטן בבניין משרדים שיתופי, אנשי הטיפולים למיניהם מתקשים במציאת מקום אינטימי ומבודד ולעתים רבות הם אינם
  מסוגלים להשכיר מקום אישי לצמיתות ונאלצים להסתמך על חדר צפוף בביתם.

 11. דירות דיסקרטיות בחיפה says:

  המאהבות הבוגרות יכולות להיות
  הליווי הטוב ביותר בזכות ניסיונן והחינוך שלהן.
  נערות ליווי שמציעות את שירותיהן לתושבי חולון והסביבה יכולות להגיע לבתים פרטיים, דירות
  דיסקרטיות, חדרים לפי שעה ובתי מלון.
  הבחורות יכולות להרגיש בנוח, אתם לא צריכים לדאוג ואפשר להתמקד בסיבה
  שלשמה הגעתם עד הלום. מה שאתם צריכים בשביל להרגיש שהכול מאחוריכם ואפשר
  לשים את הצרות בצד, יש הרבה שיטות לשים את המשחבות והצרות לנוח.
  יהיה כדאי להמתין מעט לפני שאתם עולים לרכב.

  כך לדוגמא, בעת שאתם מעוניינים לעבור עיסוי ברמת השרון המתמקד
  אך ורק בראש, או לחילופין בעיסוי המתמקד באזור הכתפיים.
  כך לדוגמא, בעת שאתם מעוניינים לעבור עיסוי
  בבית שמש המתמקד אך ורק בראש, או לחילופין בעיסוי המתמקד באזור הכתפיים.

  אם אתם מעוניינים לבלות עם אחת מאותן
  נערות ליווי בחיפה, אין כל ספק שאתם בכתובת הנכונה… אם
  אתם מעוניינים ביום כיף של שיכרון חושים כל מה שאתם צריכים
  הוא עיסוי טנטרי ושימוש חופשי לאחר מכן במתקני הספא שלנו.
  שילוב של עיסוי מפנק והמשך למקלחת, ג’קוזי, סאונה, מתחם מנוחה ו/או שיזוף, יכול
  להיות מתכון מנצח ליום מנוחה, יום של
  עונג ויום שהוא לגמרי שיכרון חושים.
  לא רק כדי להשתחרר מהעומסים שלכם או כדי לפנק אותם במסאג’ טוב
  ויום מנוחה מכל הדאגות והלחצים של היום יום, אלא גם כדי
  שהם יחוו בצורה נכונה ובמסגרת נכונה שחרור מיני,
  עונג והתעוררות לחיים.

 12. נערות ליווי אילת says:

  אבל מה קורה אם אתה רוצה למצוא מקום אחר?
  כקצה הדרומי של ישראל אילת חייבת להיות בין בתחום כמו עיסוי, וזה אכן קורה.
  אילת ללא ספק מציבה רף של נערת
  לליווי שנדיר למצוא בארץ.
  בדומה לערי נופש אחרות, גם אילת מתאפיינת במזג
  אוויר נוח אפילו בחורף, מה שתורם תרומה מכרעת לחוויות העיסוי שלכם.

  תוכלו להזמין מתוך מגוון של עיסויים את העיסוי שלו אתם זקוקים כמו: עיסוי מרגיע ונעים, עיסוי משחרר, עיסוי בשמן חם, עיסוי טנטרי, עיסוי
  מקצועי ומפנק באשדוד/אשקלון .
  פרויקט המגורים “פסגות שפיר” בראש העין החדשה, נולד מתוך מחשבה על דבר אחד:
  משפחות. עיסוי עד הבית בראש העין הינו פיתרון לתושבי ראש העין אשר רוצים לקבל עיסוי מקצועי
  בבית. עיסוי בראש העין כמתנת יום הולדת נשמע
  לכם כמו חלום? עיסוי בבת ים כמתנת יום הולדת נשמע לכם כמו
  חלום? עיסוי טנטרי חושני מאפשר לזוג להתחיל מסע חושני
  וארוטי לכיוון המודעות של הגוף, המוח כולו, ורגשות להפיץ את האנרגיה המינית שלהם
  סביב גופם.

 13. דירה דיסקרטית בתל אביב says:

  May I just say what a comfort to uncover an individual who truly understands what they are talking about on the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to read this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular since you certainly possess the gift.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.